תכנון אסטרטגי בזמן הקורונה

COVID-19פרספקטיבות פיתוח אזור דרום הקווקז בצל הקורונה
הרצאה שהתקיימה ביום הפתוח: 20.5.2020

COVID-19 pandemic and Development Perspectives of South Caucasus region – Open Meeting 2020-05-20 Leadership School

– Yulia Ustyugova (IMF resident representative in Armenia),- Sebastian Molineus (Regional Director for the South Caucasus, World Bank),- Catarina Hansen (Regional Director for the Caucasus, EBRD), and- Dr. Jaime Amsel (CEO, Poiesys consulting)are sharing their insights and vision on the development perspectives from the global level to career/business advice for the youth.more: www.leadershipschool.am

Posted by Leadership School on Wednesday, May 20, 2020