Picture Orangutan too many hands B&W

 כיצד אני מפתח את הארגון שלי? כיצד להקטין את עצמת המשברים בארגון שלי? ואם כבר משבר, כיצד אני ממנף אותו?

 

צמיחה מתוך אתגרים, פיתוח מתוך משברים, ניהול השינוי
ארגונים הם ישויות “חיות”, מערכות מורכבות, מסתגלות, מגיבות לשינויים בסביבה, צומחות ומשתנות, ארגונים בנויים ממתחים מתמידים, מתח בין טווח ארוך לטווח קצר, לכמות לעומת איכות, לפיתוח המשאב האנושי למינופו לטובת צרכיי הארגון ועוד, ועל כן, חילוקי דעות ודילמות הינם חלק מהותי והכרחי לתהליכי הצמיחה של הארגון. יחד עם זאת, הכוח טמון בידי ארגונים המסוגלים למצוא את האתגר שבמצבים אלו ולמנף אותם לכדי הצלחה.

Poiesys מעמידה לרשות ארגונכם ידע וניסיון עשיר שנצברו לאורך שנים של התמקדות בתחום הייעוץ העסקי, ובאמצעות פיתוח כלי ייחודי הממפה באופן אובייקטיבי את הבעיה הקיימת, הגורמים לכך וכן את דרכי הפעולה האפשריים לפתרון. Poiesys תסייע לכם בהתמודדות עם דילמות קיימות, ותוביל ליצירת שיתוף פעולה בין כלל המעורבים.

 

ניהול נכון של עסקים משפחתיים
“עסקים משפחתיים כשהולכים, הולכים “בומבה”, אבל כשאינם הולכים זה ממש פיצוץ”. תפעול עסק משפחתי איננו משימה פשוטה. הצורך ביצירת הרמוניה משפחתית, יחד עם התמודדות עם הדאגות הפיננסיות של כלל בני המשפחה ושל העסק עצמו, עשויים להעיב על הצלחת העסק ולפגוע ביחסים בין המעורבים. לא סתם, 70% מהעסקים המפשתחתיים אינם עוברים לדור השני של המשפחה.

Poiesys מפעילה מערך ייחודי של שירותים ופתרונות מעשיים שתפקידם לסייע לעסקים משפחתיים לנווט את הדרך להצלחה, תוך הבנה מעמיקה של המורכבות והאתגרים הקיימים בסביבה זו.

 

העברת ידע קריטי בין דורות   / בין יחידות
פרישת עובדים לפנסיה או עזיבתם את הארגון, היא אחד המצבים המאתגרים ביותר עימם עשויים להתמודד ארגונים, בעיקר בשל הצורך לשמר ידע קריטי הנצבר במהלך שנים רבות של ניסיון והתנסות. ידע זה, המכונה גם “ידע סמוי”, אותו הידע שנמצא לעובד “בין אזניו”, אינו ניתן להעברה בצורה פורמאלית ואובדנו עשוי לגרום נזק רב לחברה.

Poiesys מכירה בצרכים ובקשיים עימם עשויים להתמודד ארגונים במצב זה, ולפיכך פיתחה שיטות התערבות המבוססות על ניהול טאלנט, ניהול ידע ועוד. שיטות אלו מאפשרות יצירת סינרגיה בין הדורות המבוגרים והצעירים, גיוס דיור חדש של עובדים חדשים, ופיתוח פרויקטים “ממגנטי” ידע, שהופכים את הידע לנגיש, תוך שהוא מתפתח לאפיקים נוספים בארגון.

 

מגוון כלים נוספים לניהול ומינוף קונפליקטים
ההיסטוריה מלמדת שגם הארגונים המצטיירים לכאורה כחזקים ביותר, עשויים ליפול כתוצאה מניהול לא נכון של משבר שהתגלע בין שותפים או בין מנהלים לעובדים. מתחים אלו, במידה ואינם מנוהלים בצורה נכונה, עשויים להפוך לקונפליקט המזיק לארגון.

Poiesys אמונה על מתן שירותי ייעוץ מקצועי עבור מקרים אלו ואחרים, ומסייעת באבחון אובייקטיבי שאינו נוקט בצד מסוים של הקושי, תוך בחינת הסיטואציה הספציפית, זאת באמצעות סדרה של ראיונות הבנויים בצורה מושכלת ומתוכננת, קבוצות מיקוד ומחקרים כמותיים. תהליך האבחון מסתיים בעיבוד הנתונים ובהסקת מסקנות, תוך מתן כלים שיובילו לשיפור המצב ויהפכו את הקונפליקט לאתגר שימנף את הארגון לגבהים חדשים.