לקיחת סיכונים ולמידה הם הבסיס לכל יזמות וחדשנות. אך אנו חיים בחברה שמלמדת רק להצליח, בעיקר על ידי העתקת “מצליח” קודם. בבית הספר ישנה רק שאלה אחת נכונה (זו של המורה ) ורק תשובה אחת נכונה (שוב… זו של המורה) וכך אנו למדים שלמדיה היא הקשבה למורה ומתן תשובה זו שהמורה הכתיב. עם גישה כזו אין לקיחת סיכונים וגם הלמידה חלקית ביותר. במאמר זה אני מציג את היתרונות של הכשלון כמרכיב הכרחי של הלמידה ושל ההצלחה. וללא למידה כזו לא תהה יוזמה מוצלחת או חדשנות כלשהיא. מאחל לך בכשלון מוצלח!

The-Failure-of-Success-Hebrew לכתבה הקלק/י כאן …