ארכיון עבור November, 2012

צמצומים? כשעושים חשבון, לא בא בחשבון! מבצעים פניה חדה ובצורה נכונה

Posted on November 29th, 2012 · Posted in משאבים בעברית

צמצומים, המפלצת הארגונית. כל ארגון עובר אותם במעגל חייו. המחקר מראה ש 2/3 מהארגונים העסקיים שמצטמצמים אינם משיגים את מטרתם.  כיצד למנוע נפילה תוך סטטיסטיקה עגומה זו? למחקר הארגוני יש..
קרא עוד

Crises and Risk Management – Workshop Slides

Posted on November 26th, 2012 · Posted in Resources in English

There is a lot that can (and should)  be done to prevent organizational crises, but still crises are un-avoidable. How to prevent and manage crises poses though management tests. An..
קרא עוד

Change Management: 10 Best Practice Commandments

Posted on November 26th, 2012 · Posted in Resources in English

Organizational Development and Change is a MUST. You either develop or die. There is plenty of material about how to implement an effective and efficient organizational  change. Here we present..
קרא עוד

Buenas Prácticas: Presentación

Posted on November 20th, 2012 · Posted in Recursos en Castellano

Las Buenas Prácticas (Best Practices) son una herramienta gerencial muy útil , sobre todo cuando se quiere adecuar la organización al tiempo actual, a las nacientes necesidades de los clientes..
קרא עוד